Bezuinigingsmaatregelen alweer in de ijskast

15 april 2013 | Door redactie

Het voornemen van het kabinet om in 2014 extra te besparen door onder meer de pseudo-eindheffing hoog loon nog een jaar te laten gelden, is na een maand alweer van de baan. In het Sociaal Akkoord zijn deze bezuinigingen gesneuveld.

U las in het bericht ‘In 2014 weer crisisheffing hoog loon betalen’ over het aanvullende bezuinigingspakket dat het kabinet begin maart presenteerde om het begrotingstekort binnen de perken te houden. In het Sociaal Akkoord dat de sociale partners onlangs sloten, zijn deze plannen echter alweer van tafel geveegd.

Verlenging crisisheffing op losse schroeven

Maatregel 4 van het overzicht van maatregelen (pdf) van de Stichting van de Arbeid meldt namelijk dat het kabinet afziet van het zogenoemde ‘1 maart- pakket’. Dit betekent dat het nog niet zeker is dat er per 2014 geen indexering van de belastingschijven en heffingskortingen plaatsvindt. En ook niet dat uw onderneming ook in 2014 16% werkgeversheffing hoog loon verschuldigd is over het loon van werknemers dat in 2013 de € 150.000 overstijgt. De maatregelen uit het Sociaal Akkoord moeten nog wel worden goedgekeurd door de achterban van de werkgevers- en werknemersorganisaties. Daarna moeten ze in wetgeving worden verwerkt en dan nog door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd.

Aanleiding voor extra bezuinigingen

In het Sociaal Akkoord staat dat het kabinet wel aanvullende maatregelen zal nemen als uit de raming die het Centraal Planbureau (CPB) voor Prinsjesdag maakt, aanleiding geeft om extra te bezuinigen. VVD-fractievoorzitter Zijlstra heeft al tijdens een televisie-optreden aangegeven dat hij deze bezuinigingen inderdaad verwacht.