Bezwaar niet mogelijk door correctiebericht

9 mei 2012 | Door redactie

Komt u erachter dat u een fout heeft gemaakt in uw aangifte loonheffingen dan moet u bezwaar maken tegen deze door u ingediende aangifte loonheffingen. Dit moet u dan wel doen binnen zes weken na de datum waarop u de aangegeven belasting heeft betaald. Bent u te laat dan kunt u niet alsnog bezwaar maken door het indienen van een correctiebericht. Dit blijkt uit een recent arrest van de Hoge Raad.

Het is goed mogelijk dat u bij het verzorgen van de loonaangifte een fout of vergissing maakt. Merkt u deze fout later op dan kunt u deze corrigeren door een correctiebericht. De fiscus kan u ook verzoeken om een fout te corrigeren. In deze zaak ging het om een scheepvaartbedrijf dat een correctiebericht indiende. In de jaren 2002 tot en met 2006 had de bv recht op afdrachtvermindering zeevaart. Voor de in Nederland wonende werknemers was de afdrachtvermindering 40% en voor de niet in Nederland wonende werknemers 10%. De Europese Commissie was het niet eens met dit onderscheid en verzocht Nederland dit aan te passen. Vanaf 1 januari 2007 was de afdrachtvermindering dus voor alle werknemers 40%. De bv maakte echter geen bezwaar tegen de aangiften loonheffingen over de periode 2002 tot en met juli 2006. In 2007 diende de bv wel een correctiebericht in en verrekende dit met de aangifte over september 2007. De inspecteur accepteerde dit niet en legde een naheffingsaanslag op van € 124.944.

Aangifte stond definitief vast

De Hoge Raad vond dat het correctiebericht hier niet voor bedoeld was. De bv moest namelijk binnen zes weken bezwaar maken als ze het niet eens was met de ingediende aangifte. Het niet aantekenen van bezwaar had als gevolg dat de aangifte definitief vast stond. Een correctiebericht was geen uitzondering op deze regel en kon het scheepvaartbedrijf dan ook niet gebruiken om alsnog het hogere percentage aan afdrachtvermindering zeevaart te krijgen. Het was slechts een verzoek tot ambtshalve vermindering van de aangifte. Het scheepvaartbedrijf mocht het correctiebericht niet gebruiken om alsnog bezwaar aan te tekenen. De inspecteur had dus terecht een naheffingsaanslag opgelegd en de aangiften over de periode 2002 tot en met juli 2006 waren correct vastgesteld.
Hoge Raad, 4 mei 2012, LJN: BW4754