Bij verlenging VUT-regeling geen eindheffing

19 augustus 2013 | Door redactie

In de toekomst hoeft u geen 52% eindheffing meer te betalen als u een VUT-uitkering van een werknemer verlengt tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd, als de totale VUT-uitkering maar niet hoger wordt. Dit blijkt uit een brief die staatssecretaris Weekers van Financiën enige tijd geleden naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Werknemers die met een VUT-regeling vervroegd met pensioen zijn gegaan, hebben meestal recht op deze uitkering tot ze 65 jaar worden. De AOW-gerechtigde leeftijd is dit jaar echter met één maand gestegen en zal ook de komende jaren met één of meerdere maanden per jaar toenemen. Zie ook het bericht ‘Snellere verhoging van de AOW-leeftijd na 2015’.

52% eindheffing over VUT-uitkering

Door de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd hebben werknemers van wie de VUT-uitkering stopt op de 65e verjaardag te maken met een inkomensgat tot aan de ingangsdatum van hun AOW- en pensioenuitkering. Dit probleem is opgelost als de VUT-uitkering verlengd wordt tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd.
Werkgevers betalen 52% eindheffing over de VUT-uitkering van oud-werknemers. In een brief aan de Tweede Kamer (pdf) heeft Weekers echter aangegeven dat het betalen van eindheffing over de verlengde VUT-uitkering niet altijd hoeft.

Lagere uitkering bij langere verlenging

Belangrijke voorwaarde is wel dat door de verlenging van de VUT-regeling de totale som van de uitkering niet wordt verhoogd. De VUT’er krijgt dus niet méér VUT-uitkering, maar het totaalbedrag wordt uitgesmeerd over meerdere maanden. De hoogte van de uitkering moet dan opnieuw berekend worden, zodat de totale som van de uitkering gelijk blijft.