Bijlage bij Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 gepubliceerd

24 juni 2021 | Door redactie

De Belastingdienst heeft een bijlage bij de derde uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 gepubliceerd. De bijlage bevat informatie over de Brexit en het wetsvoorstel voor intrekking van de afdrachtvermindering Baangerelateerde Investeringskorting (BIK).

De derde uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen die eind januari verscheen, bevatte al informatie over Brexit en de BIK. De paragraaf over Brexit was in de nieuwsbrief erg kort. Maar in de vandaag gepubliceerde bijlage staan uitgebreid de gevolgen beschreven voor de loon- en inkomstenbelasting en sociale zekerheidspositie van werknemers die in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk (VK) werken.
In het tweede deel van de bijlage informeert de fiscus over het intrekken van de BIK met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021. Hier is een wetswijziging voor nodig. Het demissionair kabinet wil het gereserveerde budget voor 2021 inzetten voor een verlaging van de werkgeverspremies Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) in 2021.

Weinig veranderingen voor bestaande situaties vóór 1 januari 2021

Voor de gevolgen van de Brexit voor de loon- en inkomstenbelasting maakt de Belastingdienst een onderscheid tussen twee situaties. De eerste is die wanneer een werknemer valt onder het Terugtrekkingsakkoord. Dat is het geval als de werknemer op 31 december 2020 werkte vanuit Nederland in het VK of andersom en dat na 31 december 2020 bleef doen. De werknemer houdt dan recht op een aantal regelingen en voordelen, waaronder het belastingdeel van de arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting. Voor de werkgever zijn er geen gevolgen voor onder meer het gebruik van de loonbelastingtabellen bij de aangifte loonheffingen, de afdrachtvermindering speur & ontwikkelingswerk (S&O) en de studenten- en scholierenregeling.

Veranderingen als werknemer vanaf 1 januari 2021 in dienst kwam

De tweede situatie geldt als de werknemer valt onder de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst. Dat is het geval als een werknemer op of na 1 januari 2021 bij een Nederlandse werkgever is gaan werken of niet (meer) onder het Terugtrekkingsakkoord valt. De werknemer heeft dan geen recht meer op het belastingdeel van de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Voor de werkgever verandert ook het een en ander. Zo moet hij onder meer voor deze werknemer de loonbelastingtabellen voor derde landen toepassen, bestaat er geen recht meer op de afdrachtvermindering S&O en kan hij geen gebruik meer maken van de studenten- en scholierenregeling.