Bijzondere situaties bij bepalen contractloon

17 februari 2016 | Door redactie

Elke werkgever moet sinds dit jaar in de loonaangifte het contractloon per aangiftetijdvak vermelden. Als er geen vast contractloon is afgesproken met een werknemer, moet in deze rubriek 0 worden ingevuld.

Contractloon is één van de twee nieuwe rubrieken die werkgevers sinds januari 2016 in de aangifte loonheffingen moeten invullen. Niet alle loonbestanddelen tellen mee voor dit contractloon. In bijzondere situaties geldt bovendien dat de werkgever 0 moet invullen. Dat is het geval bij:

  • uitzendkrachten;
  • oproepkrachten zonder loonbetalingsgarantie;
  • provisie of stukloon;
  • andere vormen van flexibel overeengekomen arbeidsduur en/of betaling.

Ook als de contracturen in de administratie ontbreken en de werknemer betaald krijgt op basis van de gewerkte uren en het bijbehorende uurloon, vult de salarisadministrateur 0 in bij de rubriek contractloon.

Nettoloon precies overnemen in aangifte

Het contractloon is het vaste overeengekomen brutoloon. Dat betekent echter niet dat er bij een nettoloonafspraak met een werknemer 0 kan worden ingevuld in de rubriek contractloon. De werkgever moet in dat geval precies het overeengekomen nettoloon vermelden.