BTW-correctie auto los van de loonheffingen

30 januari 2012 | Door redactie

Sinds 1 juli 2011 gelden er nieuwe regels voor de correctie privégebruik auto voor de BTW. Vóór die tijd bedroeg de BTW-correctie standaard 12% van de bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak in de loonheffingen. In de nieuwe regeling speelt de bijtelling in de loonheffingen echter geen enkele rol meer.

Als een werknemer zijn auto van de zaak ook privé gebruikt, moet uw onderneming aan het eind van elk kalenderjaar BTW inhouden en afdragen over de gereden privékilometers. Sinds 1 juli 2011 zijn daar nieuwe regels voor. Voorheen moest de werkgever in de laatste BTW-aangifte van het kalenderjaar standaard 12% van de werkelijke bijtelling voor de loonheffingen aan BTW afdragen. Nu is de BTW-correctie een forfaitair bedrag van 2,7% van de catalogusprijs van de auto van de zaak.

Alternatief voor forfaitair bedrag

Uw onderneming kan er echter ook voor kiezen om uit te gaan van de zogenoemde normale waarde. Deze normale waarde is gelijk aan het aan privégebruik toe te schrijven bedrag dat de gebruiker zou betalen als hij een vergelijkbare auto onder dezelfde omstandigheden zou willen krijgen van een zelfstandige leverancier. Dit komt in de meeste gevallen overeen met het deel van de leaseprijs dat is toe te rekenen aan het privégebruik.
Stel dat uw onderneming een auto ter beschikking stelt aan een werknemer met een cataloguswaarde van € 25.000. De leaseprijs voor deze auto is € 550 per maand, waarvan € 250 voor het privégebruik van de werknemer. Voor het berekenen van de correctie moet u uitgaan van de normale waarde. De normale waarde is € 250 x 12 = € 3.000 per jaar. De correctie voor de BTW is dan € 570 (19% van € 3.000). U mag echter ook het forfait van 2,7% toepassen. De BTW-correctie is dan gelijk aan € 675 (2,7% van € 25.000). Het is in dit voorbeeld dus voordeliger om gebruik te maken van de BTW-heffing over het werkelijke privégebruik.

Woon-werkverkeer is privé voor de BTW

Let op: in de nieuwe regeling voor de BTW-correctie kwalificeert woon-werkverkeer als privégebruik. In de oude regeling werden kilometers van woning naar werk en andersom nog als zakelijke kilometers aangemerkt, waarover dus geen BTW-correctie noodzakelijk was.