Buitenlandse opleidingen fiscaal voordeliger

17 april 2012 | Door redactie

Biedt u werknemers een beroepspraktijkvormingsplaats aan? Dan kan uw organisatie onder voorwaarden in aanmerking komen voor de afdrachtvermindering onderwijs. Deze fiscale meevaller is sinds 1 januari 2012 ook beschikbaar als werknemers een opleiding volgen in het buitenland.

Uw organisatie en de werknemer moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de werknemer een opleiding volgen binnen de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. Bovendien moet de opleiding op het gebied van kwaliteit en niveau vergelijkbaar zijn met een Nederlandse opleiding die voor de afdrachtvermindering in aanmerking komt. In Nederland geldt dit voor de beroepsopleidende leerweg (bol) op mbo-niveau, de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en het werkend-leren op hbo-niveau.

Aanvraag voor afdrachtvermindering buitenlandse opleiding

U moet bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een aanvraag indienen om de buitenlandse opleiding te laten kwalificeren voor de afdrachtvermindering. Het ministerie bekijkt dan of de opleiding aan alle vereisten voldoet. Sinds 22 maart is hiervoor op de website duo.nl van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een aanvraagformulier beschikbaar. Als uw organisatie inderdaad in aanmerking komt voor de afdrachtvermindering, kan deze gelden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012.