Cassatie tegen uitspraak deelkwalificaties

29 januari 2015 | Door redactie

De discussie over de toepassing van de afdrachtvermindering onderwijs is nog niet beëindigd. Staatssecretaris Wiebes van Financiën gaat in cassatie tegen de recente uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden waarin was geoordeeld dat u de afdrachtvermindering onderwijs ook mag toepassen op deelkwalificaties.

In het bericht Afdrachtvermindering voor deelcertificaat mag kon u lezen dat het hof heeft geoordeeld dat u de deelkwalificatie naar de letter van de wet als opleiding mag zien. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft in antwoord op Kamervragen over de toepassing van de afdrachtvermindering onderwijs (pdf) laten weten dat hij in cassatie gaat tegen de uitspraak. Het standpunt van de Belastingdienst is dat alleen BBL-opleidingen in het mbo voor afdrachtvermindering onderwijs in aanmerking komen als ze zijn geregistreerd in het Crebo (Centraal Register Beroepsopleidingen). Gaat het slechts om een deel van de opleiding, dan komt dat onderdeel naar het oordeel van de fiscus niet in aanmerking voor afdrachtvermindering onderwijs.

Het arrest van de Hoge Raad is leidend voor de beslissing op uw bezwaar

Werkgevers die een geschil hebben met de Belastingdienst over de vraag of een opleiding al dan niet in aanmerking kwam voor toepassing van de afdrachtvermindering onderwijs (de afdrachtvermindering onderwijs is inmiddels afgeschaft) kunnen bezwaar aantekenen tegen eventuele correcties. Het arrest van de Hoge Raad is voor de Belastingdienst leidend als zij straks beslist of uw bezwaar gegrond is. Werkgevers die al een naheffing hebben betaald, kunnen — afhankelijk van de uitkomst van het arrest van de Hoge Raad — een verzoek indienen voor vermindering van de belastingaanslag.

Dringende vragen over de afdrachtvermindering onderwijs?

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de afdrachtvermindering onderwijs, dan kunt u deze als Premium-abonnee ook gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!