Code invloed verzekeringsplicht in de loonaangifte

20 juli 2017 | Door redactie

In de Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 die op 18 juli 2017 al verscheen, staat één belangrijk aandachtspunt met betrekking tot de zogenoemde code ‘invloed verzekeringsplicht’. Die is nu al van toepassing en blijkt werkgevers nogal wat hoofdbrekens te kosten.

In de loonaangifte moet de werkgever voor elke werknemer allerlei codes vermelden, waaronder de code ‘soort inkomstenverhouding’. Is deze voor een bepaalde werknemer code 15 (geen ambtenaar of directeur van een nv of bv), dan moet in de loonaangifte soms ook de code ‘invloed verzekeringsplicht’ worden ingevuld. Dit moet alleen als de werknemer eerst wel verzekerd was voor de werknemersverzekeringen maar dat nu niet meer moet zijn, of andersom. De code moet matchen met de nieuwe, uiteindelijke verzekeringsplicht. In de Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 is dit verduidelijkt.

Vijf opties voor code invloed verzekeringsplicht

Voor de code invloed verzekeringsplicht zijn er – bij code soort inkomstenverhouding 15 – vijf opties:

  • het veld leeg laten (er verandert niets aan de verzekeringsplicht);
  • code A: echtgenoot of familie van de eigenaar of directeur-grootaandeelhouder (werknemer is niet verzekerd voor de WOA/IVA/WGA, de WW en de ZW);
  • code B: vorige eigenaar (werknemer is niet verzekerd voor de WOA/IVA/WGA, de WW en de ZW);
  • code D: oproep- of invalkracht zonder verplichting om te komen (werknemer is wel verzekerd voor de WOA/IVA/WGA, de WW en de ZW);
  • code E: oproep- of invalkracht met verplichting om te komen (werknemer is wel verzekerd voor de WOA/IVA/WGA, de WW en de ZW).

Niet voor andere soorten inkomstenverhouding

Voor ambtenaren (code soort inkomstenverhouding 11: loon of salaris ambtenaren in de zin van de Ambtenarenwet 1929) kan de code invloed verzekeringsplicht ook gelden, maar dan kan het veld alleen worden gevuld met code D of E. Bij andere soorten inkomstenverhouding is de code invloed verzekeringsplicht niet van toepassing.