Codes voor de aangifte loonheffingen 2022 gepubliceerd

24 januari 2022 | Door redactie

De Belastingdienst heeft de codes voor de aangifte loonheffingen van 2022 bekendgemaakt. Werkgevers hebben deze codes nodig voor hun loonaangifte om bijzonderheden van een werknemer aan te geven.

Werkgevers kunnen bij de aangifte loonheffingen met behulp van codes de situatie van een werknemer aangegeven. Zo zijn er codes voor het geslacht van de werknemer, de arbeidsverhouding en de loonbelastingtabel die van toepassing is. Elk jaar zijn er wijzigingen in deze codes. Daarom publiceert de Belastingdienst ieder jaar een nieuwe lijst. De codes voor 2022 zijn onlangs bekendgemaakt.

Eén code voor aanvullend geboorteverlof en ouderschapsverlof

Voor 2022 zijn een aantal codes in de loonaangifte gewijzigd en aanzienlijk wat rubrieken erbij gekomen. Maar er zijn ook rubrieken verwijderd. Zo zijn er, nu er een einde is gekomen aan het overgangsrecht van de levensloopregeling, geen rubrieken meer die verwijzen naar deze regeling.
Verder geldt sinds dit jaar voor zowel aanvullend geboorte- als betaald ouderschapsverlof, in de rubriek ‘code incidentele inkomstenvermindering’ één nieuwe code, namelijk de code K. Dit was voorheen code G.

Nieuwe codes voor meer inzicht in werkelijke reden voor ontslag

Verder is code 02 ‘Opzegging door de werkgever met toestemming UWV’ uit de rubriek ‘code Reden einde arbeidsovereenkomst’ vervallen en vervangen door de volgende twee nieuwe codes die meer inzicht geven in de werkelijke reden van het ontslag:

  • codes 05 ‘Opzegging door de werkgever vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid met toestemming van UWV’
  • code 06 ‘Opzegging door de werkgever vanwege bedrijfseconomische redenen met toestemming van UWV’.

Als een werkgever in 2021 (of eerder) een arbeidsovereenkomst heeft beëindigd met code 02 en hij doet daarvoor in 2022 een nabetaling, dan moet hij in 2022 de juiste code 05 of 06 opgeven.

Betere bepaling van recht op loonkostenvoordeel banenafspraak

Een andere code die is vervangen is code 10 ‘Aard arbeidsverhouding WSW’ (Wet sociale werkvoorziening). In de plaats zijn er nu vier nieuwe codes:

  • code 21 WSW beschut werk
  • code 22 WSW detachering bij reguliere werkgever
  • code 23 WSW begeleid werk
  • code 24 Participatiewet beschut werk

Met deze nieuwe codes kan het recht op loonkostenvoordeel banenafspraak beter worden bepaald. Alleen in geval van code 23 kan een werkgever daar recht op hebben. Verder loopt de Belastingdienst met code 22 ook vooruit op de invoering van het voorstel tot vereenvoudiging van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Na de invoering kan een werkgever ook bij deze code mogelijk recht hebben op een loonkostenvoordeel.

Meer informatie over de verplichtingen rondom de loonaangifte vindt u in de toolbox Verwerk de aangifte loonheffingen in zeven stappen.