Codes voor de aangifte loonheffingen 2023 online

21 december 2022 | Door redactie

De Belastingdienst heeft de codes voor de aangifte loonheffingen van 2023 gepubliceerd. Werkgevers gebruiken deze codes voor hun loonaangifte om bijzonderheden van een werknemer aan te geven.

Werkgevers kunnen bij de aangifte loonheffingen met behulp van codes de situatie van een werknemer aangegeven. Zo zijn er codes voor het geslacht van de werknemer, de arbeidsverhouding en de loonbelastingtabel die van toepassing is. Elk jaar zijn er wijzigingen in deze codes. Daarom publiceert de Belastingdienst ieder jaar een nieuwe lijst. De codes voor 2023 zijn onlangs bekendgemaakt.

Omschrijving code 31 uit rubriek Code soort inkomstenverhouding verandert

Voor 2023 wijzigt er weinig aan de codes. Wel past de Belastingdienst de omschrijving van code 31 uit de rubriek Code soort inkomstenverhouding aan. De officiële omschrijving van deze code is voor dit jaar nog ‘Uitkering in het kader van de Ziektewet (ZW) en vrijwillige verzekering Ziektewet’. Hier voegt de fiscus per 2023 officieel ‘en de Wet arbeid en zorg (WAZO)’ aan toe. Daardoor heet de code straks ‘Uitkering in het kader van de Ziektewet (ZW), vrijwillige verzekering Ziektewet en de Wet arbeid en zorg (WAZO)’.

Wijzigingen in rubriek einde arbeidsovereenkomst

Ook heet de rubriek ‘Code reden einde arbeidsovereenkomst’ per 1 januari 2023 ‘Code reden einde arbeidsverhouding’. Met de codes uit deze rubriek moet een werkgever bij het einde van de inkomstenverhouding (IKV) de reden opgeven van het einde van de arbeidsverhouding. Ook wijzigt de omschrijving van een aantal codes uit deze rubriek en komen er vier nieuwe codes bij.