Codes voor de loonaangifte van 2020 gepubliceerd

De Belastingdienst heeft de codes voor de loonaangifte van 2020 gepubliceerd. Deze hebben werkgevers nodig in hun aangifte loonheffingen om een aantal bijzonderheden per werknemer te specificeren.

15 januari 2020 | Door redactie

In de loonaangifte bestaan bij de werknemersgegevens geen vrij tekstvelden voor het beschrijven van de situatie van werknemers. Hiervoor moeten werkgevers codes gebruiken. Ieder jaar brengt de Belastingdienst wijzigingen aan in deze codes. De juiste codes voor de loonaangifte 2020 zijn onlangs gepubliceerd. Er bestaan bijvoorbeeld codes het geslacht van de werknemer, voor het type arbeidsverhouding en voor welke loonbelastingtabel moet worden toegepast.

Nieuwe codes voor einde arbeidsverhouding

De belangrijkste wijziging ten opzichte van de codes voor 2019  gaat over de categorie ‘code reden einde inkomstenverhouding flexwerker’. Die categorie is vervangen door ‘code reden einde arbeidsovereenkomst’. In deze nieuwe categorie staat bijvoorbeeld code 01 voor een ontslag binnen de proeftijd en code 04 voor een ontslag met wederzijds goedvinden op initiatief van de werkgever.

Kleine wijzigingen op een rij

Verder verschillende de nieuwe codes op de volgende vlakken van die voor 2019:

  • De aard van de arbeidsverhouding kent nu een code voor Beroepspraktijkopleiding van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL): code 83.
  • De categorie voor contract onbepaalde en bepaalde tijd is verwijderd uit de lijst. Hiervoor in de plaats komen drie rubrieken over de WW-premie in de loonaangifte.
  • Bij incidentele inkomstenvermindering staat nu een code voor aanvullend geboorteverlof (G).