Controle afdrachtvermindering onderwijs blijft

29 november 2013 | Door redactie

Ook na de afschaffing van de afdrachtvermindering onderwijs per 1 januari 2014 blijft de Belastingdienst controleren of u als werkgever de afdrachtvermindering terecht heeft toegepast sinds 2008. U riskeert een verzuim- of vergrijpboete als dit niet in orde is.

Zoals u in het bericht ‘Pas in najaar 2014 subsidie voor leer-werkplek’ kon lezen, wordt de afdrachtvermindering onderwijs volgend jaar vervangen door de zogenoemde subsidieregeling praktijkleren. Dat de afdrachtvermindering onderwijs verdwijnt, neemt echter niet weg dat de Belastingdienst blijft controleren op de correcte toepassing ervan in uw loonadministratie. Zorg er dan ook voor dat dit in orde is.

Heeft u de afdrachtvermindering correct toegepast?

Controleer de aangiften loonheffingen dus goed en corrigeer deze als u ten onrechte afdrachtvermindering onderwijs heeft toegepast. Doet u dit niet, dan riskeert u een verzuim- of vergrijpboete. Bij een controle zal de Belastingdienst op de volgende punten letten:

  • Er moet een overzicht zijn van de afdrachtvermindering die voor elke werknemer per aangiftetijdvak is toegepast. Bewaar dit overzicht bij de loonadministratie.
  • Ga na of de hoogte van de afdrachtvermindering klopt, door de start- en einddatum van de opleiding, de duur van de afdrachtvermindering en het loon op basis waarvan de afdrachtvermindering is berekend te controleren.
  • Bepaal of de afdrachtvermindering is toegepast voor de juiste categorieën werknemers en leerlingen en of u voor elke werknemer aan de administratieve eisen heeft voldaan. Denk hierbij aan ondertekende leer-werkovereenkomsten, kopieën van de opleidingsovereenkomsten, onderwijsarbeidsovereenkomsten en verklaringen van UWV of het oude Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) waarin staat dat de werknemer vóór de scholing tot startkwalificatieniveau werkloos was.
  • Controleer of de gevolgde opleidingen volledige en erkende CREBO-opleidingen (mbo) of CROHO-opleidingen (hbo) waren.
  • Als de opleiding nog niet is afgerond: heeft de werknemer wel de intentie om een volledige BBL- of duale hbo-opleiding te volgen? Zijn er niet alleen deelkwalificaties behaald?
  • Is de opleiding werkelijk helemaal gevolgd? Als een werknemer voortijdig is gestopt of niet de volledige opleiding heeft gevolgd, komt u niet voor afdrachtvermindering onderwijs in aanmerking voor deze werknemer.

Alle Handboek Loonheffingen op een rij

De regels voor het toepassen van de afdrachtvermindering onderwijs zijn de afgelopen jaren regelmatig veranderd. U doet er dan ook verstandig aan om de regels van 2008 tot en met nog eens door te nemen. U vindt alle Handboek Loonheffingen mét register van 2008 tot en met 2013 bij de vaktools van Rendement.