Controlepunten bij boekenonderzoek van fiscus

13 december 2013 | Door redactie

De Belastingdienst kiest voor een landelijke aanpak om misstanden rondom de afdrachtvermindering onderwijs boven tafel te krijgen. Als werkgever moet u er rekening mee houden dat de fiscus bij u kan langskomen voor een boekenonderzoek en daarbij extra zal letten op de juiste toepassing van de afdrachtvermindering onderwijs.

In het bericht ‘Fiscus blijft afdrachtvermindering controleren’ heeft u eerder kunnen lezen dat de Belastingdienst verscherpte controles uitvoert naar een juiste toepassing van de afdrachtvermindering onderwijs. Bij een boekenonderzoek zal de Belastingdienst onder meer op de volgende zaken letten:

  • of de docenten gekwalificeerd waren;
  • of de leerbehoefte van de medewerkers aansluit bij de opleidingen waarvoor u afdrachtvermindering heeft toegepast;
  • of de medewerkers een volledige opleiding hebben gevolgd of alleen deelkwalificaties hebben behaald;
  • of de studieduur is opgerekt, met als doel om langer gebruik te kunnen maken van de afdrachtvermindering onderwijs.

Verjaringstermijn van vijf jaar voor afdrachtvermindering onderwijs

Voor de afdrachtvermindering onderwijs geldt een fiscale verjaringstermijn van vijf jaar. De Belastingdienst kan dus nog tot en met 2008 teruggaan in de tijd om aanslagen op te leggen als blijkt dat een werkgever ten onrechte afdrachtvermindering onderwijs heeft toegepast of niet aan de administratieve eisen voldoet. Als werkgever moet u dan niet alleen een aanslag betalen maar ook heffingsrente. In het uiterste geval – als er sprake is van misbruik van de afdrachtvermindering onderwijs – kan de fiscus bovendien een boete opleggen.