Crisisheffing in 2015 op de schop

2 mei 2014 | Door redactie

De pseudo-eindheffing hoog loon van 16%, die u betaalt als er in uw bv mensen werkzaam zijn met een salaris dat het voorafgaande kalenderjaar de € 150.000 oversteeg, komt in 2015 niet meer terug. De crisisheffing komt te vervallen omdat er volgend jaar geen nieuwe bezuinigingen nodig zijn, zo bevestigden de VVD en D66 onlangs.

Van de eenmalige crisisheffing is in 2014 dus nog wel gewoon sprake, omdat er dit jaar nog altijd bezuinigd moet worden. Echter, de mogelijkheid bestaat dat de crisisheffing in strijd is met het Europees recht. De rechter moet daar nog een uitspraak over doen in een aantal proefprocedures. Om uw rechten te behouden is het belangrijk om bezwaar aan te tekenen tegen de crisisheffing. Dit moet u wel op tijd doen.

Zes weken tijd voor bezwaarschrift crisisheffing

U heeft zes weken de tijd om uw bezwaarschrift in te dienen. De bezwaartermijn begint te lopen na de datum waarop u de volgens de loonaangifte de verschuldigde loonheffingen heeft betaald. De Belastingdienst verwacht een groot aantal bezwaarschriften tegen de crisisheffing. U kunt uw bezwaarschrift adresseren aan het centrale postadres van de Belastingdienst: postbus 116, 6400 AC, Heerlen.