Crisisheffing in nieuw besluit loonheffingen

2 oktober 2013 | Door redactie

In een nieuw besluit voor de loonheffingen dat staatssecretaris Weekers van Financiën onlangs uitbracht, staan diverse wijzigingen in de loonheffingen. Zo staat er een goedkeuring voor de pseudo-eindheffing hoog loon in en wordt een deel van de regels voor de levensloopregeling ingetrokken.

Het besluit loonheffingen van 16 september vervangt het vorige besluit dat dateerde van 14 december 2010. De veranderingen ten opzichte van de oude versie hebben betrekking op de levensloopregeling en de crisisheffing.

Crisisheffing niet over loon van vóór 2012

Uw onderneming was de crisisheffing dit jaar in de loonaangifte van maart extra verschuldigd over het deel van het jaarloon van werknemers dat in 2012 een bedrag van € 150.000 overschreed. Uw onderneming heeft daarover inmiddels 16% extra pseudo-eindheffing moeten betalen.
Weekers heeft echter officieel goedgekeurd dat loon dat werknemers vóór 2012 hebben genoten maar dat pas in 2012 in de loonheffingen is betrokken, niet meetelt voor de crisisheffing. De pseudo-eindheffing hoog loon staat ook voor 2014 weer in de planning.

Levensloopregeling geldt alleen bij overgangsrecht

De regels voor de levensloopregeling worden in het nieuwe besluit beperkt tot de werknemers die volgens het overgangsrecht nog een levensloopaanspraak hebben.