Crisisheffing in strijd met Europese wetgeving?

25 februari 2013 | Door redactie

Er zijn redenen om aan te nemen dat de pseudo-eindheffing hoog loon niet in lijn is met het Europees recht. De terugwerkende kracht die geldt voor het genietingsmoment van deze heffing, zou in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Uw onderneming moet in de loonaangifte over de maand maart 16% extra pseudo-eindheffing betalen over het loon van werknemers dat in 2012 de € 150.000 overschreed. Advieskantoor KPMG Meijburg heeft echter redenen om aan te nemen dat deze heffing in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat komt doordat de crisisheffing een terugwerkende kracht heeft. Loon dat in 2012 is genoten, krijgt op 31 maart 2013 een nieuw fictief genietingsmoment.

Geen rechtvaardiging voor terugwerkende kracht

Dezelfde vorm van terugwerkende kracht geldt voor de pseudo-eindheffing bij excessieve ontslagvergoedingen. Kortgeleden heeft Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden over deze heffing bepaald dat er geen of onvoldoende rechtvaardiging is voor de terugwerkende kracht. Hetzelfde zal dan gelden voor de crisisheffing. De verwachting is dat staatssecretaris Weekers van Financiën tegen de uitspraak in cassatie gaat bij de Hoge Raad.

Bezwaar maken tegen afdracht crisisheffing

Intussen raden belastingadvieskantoren hun klanten aan om massaal bezwaar te maken tegen de afdracht van pseudo-eindheffing hoog loon. De Belastingdienst ligt hier niet wakker van. Het ministerie van Financiën heeft alle vertrouwen in de rechtsgeldigheid van de heffing.