De Aof-premie en het aanvullend geboorteverlof

21 april 2022 | Door redactie

Hoe zit het met de verwerking van de gedifferentieerde Aof-premie in de aangifte loonheffingen bij het aanvullend geboorteverlof? De Belastingdienst heeft de handreiking over het aanvullend geboorteverlof onlangs geactualiseerd en aangevuld.

Moet een werkgever de hoge of de lage premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) toepassen op de uitkering van de werknemer die aanvullend geboorteverlof opneemt? De Belastingdienst heeft hiervoor de handreiking over het aanvullend geboorteverlof aangepast en gepubliceerd op Forum Salaris, een online forum van de Belastingdienst (account nodig). In de handreiking zijn onder meer de voorbeelden uitgebreid met uitleg over hoe u deze premie bij een uitkering aanvullend geboorteverlof verwerkt in de aangifte loonheffingen (artikel). In de handreiking was al eerder beschreven hoe u omgaat met de WW-premie en het aanvullend geboorteverlof.

Altijd de hoge Aof-premie bij aanvullend geboorteverlof

Zo geldt voor een uitkering aanvullend geboorteverlof altijd de hoge Aof-premie. En verwerkt de werkgever de uitkering in een aparte inkomstenverhouding? Dan geeft hij daarin de hoge Aof-premie aan. Hij vermeldt de grondslagaanwas en de Aof-premie in de rubrieken voor ‘Aof-uitkering’. Maar verwerkt de werkgever de uitkering aanvullend geboorteverlof in dezelfde inkomstenverhouding als het reguliere loon? Dan vult hij de premie Aof als volgt in: voor het reguliere loon en een aanvulling op de uitkering vermeldt hij de grondslagaanwas en de Aof-premie in de rubrieken voor ‘Aof laag’ of ‘Aof hoog’. Of het laag of hoog moet zijn, hangt af van de grootte van de werkgever (artikel). Kleine werkgevers betalen de lage premie, middelgrote en grote werkgevers betalen de hoge premie. Voor de uitkering vermeldt de werkgever de grondslagaanwas en de premie Aof in de rubrieken voor ‘Aof-uitkering’.

Aanvullend geboorteverlof duurt maximaal vijf keer wekelijkse arbeidsduur

De partner van een vrouw die net bevallen is, heeft recht op één maal zijn wekelijkse arbeidsduur geboorteverlof. De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door en verwerkt dit in de aangifte loonheffingen als regulier loon. Naast het geboorteverlof heeft de werknemer recht op aanvullend geboorteverlof voor maximaal vijf keer zijn wekelijkse arbeidsduur. Hij krijgt tijdens dit verlof een uitkering van UWV van 70% van het dagloon tot maximaal 70% van het maximumdagloon. Deze uitkering valt onder de Wet arbeid en zorg (WAZO).