De BIK: een nieuwe, tijdelijke afdrachtvermindering

5 oktober 2020 | Door redactie

Het kabinet stuurt vandaag een nota van wijziging bij het Belastingplan 2021 naar de Tweede Kamer waarin de baangerelateerde investeringskorting (BIK) is uitgewerkt. De BIK heeft de vorm van een afdrachtvermindering, zo is te lezen in een Kamerbrief over de BIK.

Met de BIK wil het kabinet werkgevers stimuleren om investeringen te doen tijdens de economische crisis die een gevolg is van het coronavirus. De investeringen zouden hierdoor naar voren moeten worden gehaald. De BIK is tijdelijk en het kabinet gaat ervan uit dat de regeling niet meer nodig is na 31 december 2022. De BIK was eerder aangekondigd en er is tijdens de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer flink over gediscussieerd.

Korting innen via de loonbelasting/premie volksverzekeringen

In de nota van wijziging bij het Belastingplan 2021 stelt het kabinet voor om de BIK vorm te geven als een afdrachtvermindering op de loonbelasting/premie volksverzekeringen. De vormgeving van een afdrachtvermindering heeft het voordeel dat de tegemoetkoming bij een gelijke investering voor alle werkgevers gelijk is. Het is daardoor niet alleen voordelig voor ondernemingen die winst maken. Omdat de BIK is gekoppeld aan de te betalen loonbelasting/premie volksverzekeringen kunnen werkgevers de korting alleen innen als zij voldoende werknemers (loonsom) in dienst hebben om de investeringskorting via de aangifte loonheffingen te verzilveren.

Investering  moet zijn gedaan op of na 1 oktober

De BIK is gericht op nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen waarvan de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020. Daarbij moeten de investeringen met een laatste betaling in de periode van 1 januari 2021 tot en met uiterlijk 31 december 2022 volledig zijn betaald en binnen zes maanden na die volledige betaling in gebruik zijn genomen. Het bedrag aan BIK-afdrachtvermindering voor baangerelateerde investeringen bedraagt per kalenderjaar 3% van het investeringsbedrag tot en met € 5.000.000 en 2,44% van het investeringsbedrag voor het meerdere. De minimale investering per aanvraag is € 20.000.

Verschillende regelingen tegelijkertijd benutten

De BIK vormt een tijdelijke aanvulling op meer specifieke stimuleringsmaatregelen voor investeren die al bestaan, zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen (VAMIL). Het is voor organisaties mogelijk om verschillende investeringsregelingen tegelijkertijd te benutten als ze van toepassing zijn op een investering.