De ontwikkelingen in de algemene heffingskorting

20 september 2016 | Door redactie

Iedereen die in Nederland belasting betaalt, heeft recht op toepassing van de algemene heffingskorting. Bij werknemers wordt bovendien de arbeidskorting toegepast. Uit het Belastingplan 2017 blijkt dat tussen deze twee heffingskortingen voor 2017 een wisseltruc plaatsvindt.

De maximale algemene heffingskorting zou – op grond van eerdere maatregelen – per 2017 worden verlaagd naar € 2.206. In het Belastingplan 2017 wordt echter voorgesteld om dit maximum met € 48 te verhogen, wat de maximale algemene heffingskorting per 2017 op € 2.254 brengt. Hieronder vindt u welke effecten dit heeft op het inkomen.

Algemene heffingskorting

Financiering via beperking arbeidskorting

Om deze maatregel te financieren, wordt de arbeidskorting naar beneden bijgesteld. De verhoging van de maximale arbeidskorting wordt beperkt én de afbouw begint al bij een lager bedrag.