De status van de bezwaren tegen de crisisheffing

31 juli 2013 | Door redactie

Heeft uw onderneming bezwaar gemaakt tegen de 16% extra crisisheffing die u in de loonaangifte van maart moest afdragen over de lonen van werknemers voor zover die in 2012 de € 150.000 overstegen? Dan krijgt u daar één dezer dagen bericht over van de Belastingdienst.

In het bericht ‘U kunt nog bezwaar maken tegen de crisisheffing’ las u in mei dat de Belastingdienst van plan was om alle bezwaren tegen de pseudo-eindheffing hoog loon aan te houden totdat de rechter over de geldigheid ervan heeft geoordeeld. Inmiddels heeft de fiscus hierover overlegd met de koepelorganisaties van administratiekantoren, accountants en andere fiscaal dienstverleners.

Toestemming geven om bezwaar aan te houden

De bedoeling is nu dat de Belastingdienst voor een bepaalde categorie bezwaren eerst een paar proefprocedures gaat voeren. Pas als daar bij de Hoge Raad uitspraak over is gedaan, handelt de fiscus de rest van de bezwaren volgens het oordeel van deze hoogste rechter af.
Als uw onderneming bezwaar heeft gemaakt tegen de crisisheffing, krijgt u daar vóór half augustus van de Belastingdienst een brief over. U moet de Belastingdienst namelijk toestemming geven om uw bezwaar aan te houden. Dit doet u door de vaststellingsovereenkomst die bij de brief zit, binnen drie weken getekend terug te sturen. In deze overeenkomst staat ook welke voorwaarden er precies gelden voor het aanhouden van uw bezwaar.

Zonder toestemming handelt de fiscus uw bezwaar meteen af

Geeft u de fiscus geen toestemming om uw bezwaar aan te houden tot het oordeel van de Hoge Raad er is, dan handelt de Belastingdienst uw bezwaar direct af.