Definitieve tarieven loonheffingskorting 2019

21 december 2018 | Door redactie

Nu de Prinsjesdagstukken door de Eerste Kamer zijn afgehamerd, zijn de definitieve heffingskortingen voor 2019 bekend. Vooral in de ouderenkorting verandert het nodige ten opzichte van 2018.

De heffingskortingen die van toepassing (kunnen) zijn op de loonbelasting/premie volksverzekeringen heten samen de loonheffingskorting (tool). Hieronder vallen de algemene heffingskorting, de arbeidskorting, de ouderenkorting, de alleenstaande-ouderenkorting, de jonggehandicaptenkorting en de levensloopverlofkorting. In de derde uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 (pdf) staan alle tarieven voor 2019 onder elkaar.

Levensloopverlofkorting nu ook bekend

De bedragen en percentages zijn niet veel veranderd ten opzichte van wat er op Prinsjesdag in het Belastingplan 2019 werd voorgesteld. Toen was alleen de levensloopverlofkorting voor 2019 nog niet bekend die kan gelden voor werknemers die in 2019 levenslooptegoed gebruiken.

Nieuw: afbouwpercentage ouderenkorting

In 2019 kent de ouderenkorting voor het eerst niet een vast hoog en een laag bedrag, maar alleen een hoog bedrag bij een loon tot € 36.783. Bij een hoger inkomen wordt de ouderenkorting in 2019 afgebouwd met een percentage van het verschil tussen het inkomen en  € 36.783.

Heffingskortingen Tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Algemene heffingskorting    
Maximaal € 2.477 € 1.268
Afbouwpercentage 5,147% 2,633%
Minimaal € 0 € 0
Arbeidskorting 1,754% 0,898%
Maximaal € 3.399 € 1.740
Afbouwpercentage 6,000% 3,069%
Minimaal € 0 € 0
Opbouwpercentage 28,712% 14,689%
Ouderenkorting    
Maximaal n.v.t. € 1.596
Afbouwpercentage n.v.t. 15,000%
Minimaal n.v.t. € 0
Alleenstaande-ouderenkorting  n.v.t. € 429
Jonggehandicaptenkorting  € 737 n.v.t.
Levensloopverlofkorting € 215 n.v.t.