Derde uitgave Nieuwsbrief Loonheffingen 2022 online

3 februari 2022 | Door redactie

De Belastingdienst heeft vier nieuwe onderwerpen toegevoegd in de derde uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2022, waaronder de verduidelijking over de gerichte vrijstelling arbovoorzieningen. Verder zijn enkele onderwerpen aangepast.

In de derde nieuwsbrief Loonheffingen 2022 (pdf) staan de wijzigingen die van belang zijn voor de loonheffingen per 1 januari 2022 op een rij. Eind 2021 publiceerde de Belastingdienst de eerste versie van de Nieuwsbrief Loonheffingen. Naast de nieuwsbrief is ook de bijlage (pdf) met daarin de tarieven, bedragen en percentages voor 2022 die de werkgever nodig heeft voor de aangifte loonheffingen te downloaden. In de derde nieuwsbrief zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:

  • Coronacrisis: maatregelen voor de loonheffingen;
  • Verduidelijking gerichte vrijstelling arbovoorzieningen;
  • Reikwijdte arresten terugwerkende kracht sectorindeling;
  • Wet langdurige zorg blijft onder HSO vallen.

De informatie komt straks ook in het Handboek Loonheffingen 2022 te staan, maar dat is op dit moment nog niet verschenen.

Uitleg evenredige toepassing 128-dagenregeling

De Belastingdienst heeft ook aan aantal onderwerpen aangepast. Zo zijn er diverse aanpassingen gedaan in de informatie over de wijzigingen voor de aangifte loonheffingen. Verder heeft de Belastingdienst in de informatie over de gerichte vrijstelling thuiswerkkosten de uitleg over de evenredige toepassing van de 128-dagenregeling uitgebreid. Ook heeft de fiscus informatie toegevoegd over de samenloop tussen vervoer vanwege de werkgever naar de vaste plaats van werkzaamheden en de gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten.