Derde versie Handboek Loonheffingen 2021 gepubliceerd

De derde versie van het Handboek Loonheffingen 2021 is gepubliceerd. In deze versie heeft de Belastingdienst diverse wijzigingen aangebracht. Zo is de verlenging van de vaste reiskostenvergoeding tot 1 januari 2022 opgenomen en bevat het Handboek een aantal nieuwe paragrafen over het voortschrijdend cumulatief rekenen.

14 oktober 2021 | Door redactie

In de derde versie van het Handboek Loonheffingen van 2021 zijn diverse wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de versie van juli dit jaar. Zo is de verlenging van de coronamaatregel voor de vaste reiskostenvergoeding tot 1 januari 2022 opgenomen en is er informatie toegevoegd over het toepassen van de loonheffingskorting bij een werknemer met meerdere dienstbetrekkingen bij dezelfde inhoudingsplichtige.
Verder zijn er voorbeelden toegevoegd waarin wordt beschreven hoe werkgevers de verlaging van de percentages voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) vanaf 1 augustus moeten verwerken in de aangifte loonheffingen. Ook bevat het Handboek de wijziging van de bijtellingsregels voor de situatie waarin een werknemer gelijktijdig meer dan één auto van de zaak ter beschikking heeft. Deze wijziging geldt per 1 januari 2022. Dit standpunt heeft de Belastingdienst ook meteen verder verduidelijkt en er is een voorbeeld toegevoegd.

Nieuwe paragrafen over VCR, vakantiegeld en grensarbeiders

De nieuwe versie van het Handboek bevat ook nieuwe paragrafen in het hoofdstuk over voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR). De Belastingdienst heeft een lopende tekst gemaakt van deze informatie die in de vorige editie al was opgenomen en uit de VCR-notitie kwam. De inhoud is op een paar wijzigingen na niet veranderd. Verder heeft de fiscus alvast een nieuwe paragraaf over vakantiegeld (wat officieel vakantiebijslag heet) toegevoegd. Maar hierin staat nog geen informatie over wat er verandert. Die informatie wordt opgenomen in de eerste uitgave van het Handboek in 2022. Een andere nieuwe paragraaf gaat over de verzekeringsplicht van grensarbeiders die tijdens de coronacrisis thuiswerken. Hierover zijn door de Europese Unie, Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland afspraken gemaakt. Het thuiswerken vanwege coronacrisis leidt – bij ongewijzigde omstandigheden – niet tot een verandering in de toe te passen sociale zekerheidswetgeving.

Handboek Loonheffingen met register

Gebruikers die er de voorkeur aan geven om het Handboek op papier te raadplegen, moeten het zelf printen. Een trefwoordenregister is dan erg handig, maar de Belastingdienst maakt dit al jaren niet meer. Zoals ieder jaar heeft Rendement het ontbrekende register alsnog voor u samengesteld. U kunt het complete Handboek Loonheffingen 2021 met register (tool) nu downloaden.