Dga mag niet-afgedragen loonheffingen toch verrekenen

4 december 2017 | Door redactie

De directeur-grootaandeelhouder (dga) van een bv met geldproblemen mag ervoor kiezen om de ingehouden loonheffingen tijdelijk niet af te dragen. Maar ondanks dat die belasting niet is afgedragen, mag de dga die wél verrekenen met zijn inkomen, vindt de Hoge Raad.

Het rechtscollege boog zich over een zaak van een dga van een bv. Die onderneming kreeg in 2010 liquiditeitsproblemen en de dga besloot om de loonheffingen wel in te houden, maar ze voorlopig niet af te dragen. Zodra de kaspositie (tool) het weer toe zou laten, zou hij de loonheffingen dan alsnog afdragen. Maar in zijn aangifte inkomstenbelasting (tools) voerde de dga de niet-afgedragen loonheffingen wel op als aftrekpost. De inspecteur was het daar niet mee eens.

Belasting inhouden zonder het af te dragen

Voor de rechter was de vraag of er in dit geval loonheffingen waren ingehouden of niet. Want in dat geval was er niets op de verrekening aan te merken. De Hoge Raad verwees bij de beoordeling naar zijn eigen jurisprudentie. Daaruit bleek dat er van inhouding sprake is als een werkgever een deel van het brutobedrag van het loon niet uitbetaalt met als doel om dat geld als loonheffingen af te dragen. Of die afdracht ook daadwerkelijk plaatsvindt maakt daarbij niet uit.
In dit geval had de bv maandelijks netjes aangifte loonheffingen gedaan en de verschuldigde loonheffingen apart gezet. Volgens de Hoge Raad waren de loonheffingen wel degelijk ingehouden en was de verrekening dan ook in de haak. Het rechtscollege bevestigde daarmee de uitspraak van het gerechtshof. De dga mocht van zijn inkomen van ruim € 243.500 over 2011 dus dik € 115.000 aan belasting aftrekken.
Hoge Raad, 1 december 2017, ECLI (verkort): 3038