Discussie over deelkwalificaties duurt voort

28 januari 2015 | Door redactie

Staatssecretaris Wiebes van Financiën gaat in cassatie tegen een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het hof oordeelde onlangs dat niet-diplomagerichte opleidingen (deelkwalificaties) ook voor afdrachtvermindering onderwijs in aanmerking komen. De staatssecretaris is het daar niet mee eens.

In het bericht ‘Ook afdrachtvermindering voor deelkwalificatie?’ heeft u kunnen lezen op welke gronden Hof Arnhem-Leeuwarden zijn uitspraak baseerde. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft in antwoord op Kamervragen over de toepassing van de afdrachtvermindering onderwijs (pdf) laten weten dat hij in cassatie gaat tegen de uitspraak. Het standpunt van de Belastingdienst is dat alleen BBL-opleidingen in het mbo voor afdrachtvermindering onderwijs in aanmerking komen als ze zijn geregistreerd in het Crebo (Centraal Register Beroepsopleidingen). Gaat het slechts om een deel van de opleiding, dan komt dat onderdeel naar het oordeel van de fiscus niet in aanmerking voor afdrachtvermindering onderwijs. 

Bezwaar aantekenen tegen correctie afdrachtvermindering onderwijs

Werkgevers die een geschil hebben met de Belastingdienst over de vraag of een opleiding al dan niet in aanmerking kwam voor toepassing van de afdrachtvermindering onderwijs (de afdrachtvermindering onderwijs is inmiddels afgeschaft) kunnen bezwaar aantekenen tegen eventuele correcties. Een beslissing daarover wordt echter pas genomen nadat de Hoge Raad zich over de kwestie heeft uitgesproken, aldus Wiebes. Werkgevers die al een naheffing hebben betaald, kunnen – afhankelijk van de uitkomst van het arrest van de Hoge Raad – een verzoek indienen voor vermindering van de belastingaanslag.