Doelgroepverklaring nodig voor premiekorting

5 mei 2014 | Door redactie

Neemt u jongeren aan die uit de WW of bijstand komen, dan kunt u vanaf 1 juli 2014 op hun loon een tijdelijke premiekorting toepassen. Voor de toepassing van de premiekorting heeft u een doelgroepverklaring nodig. Deze is sinds vorige week op te vragen door de werknemer.

In het bericht ‘Twee jaar premiekorting voor jongere werknemer’ kon u lezen wanneer de premiekorting voor jongeren geldig is, hoe de premiekorting verrekend wordt en welke voorwaarden er zijn voor toepassing van de korting. Zo moet de aangenomen werknemer een leeftijd hebben tussen 18 en 27 jaar en een dienstverband krijgen met minimaal een 32-urige werkweek voor minstens een half jaar. Daarnaast ontvangt de werknemer op moment van aanname een WW- of bijstandsuitkering. Om dit te bewijzen moet hij een doelgroepverklaring aanvragen.

Werknemer vraagt doelgroepverklaring aan

De werknemer die u wilt aannemen, moet de doelgroepverklaring aanvragen. Hij kan dit sinds 1 mei doen bij UWV in het geval hij een WW-uitkering ontvangt en bij zijn gemeente in het geval hij een bijstandsuitkering ontvangt. De aanvraag bij UWV doet de werknemer telefonisch via UWV Telefoon Werknemers: 0900 92 94 (lokaal tarief). Hij kan hierbij UWV machtigen om de doelgroepverklaring rechtstreeks naar u te verzenden. Na ontvangst bewaart u de doelgroepverklaring samen met de arbeidsovereenkomst in uw loonadministratie. Zodoende maakt u aanspraak op de premiekorting.

Hulpmiddelen voor berekening premiekorting

Met de doelgroepverklaring in handen kunt u de premiekorting voor jongeren toepassen. Op subsidiecalculator.nl berekent u de hoogte van de korting. Voor meer informatie over de premiekortingen checkt u de vaktool ‘Premiekortingen bij indiensttreding van nieuwe werknemer’.