Eenduidige loonaangifte afgeblazen

7 december 2010 | Door redactie

De lang geleden aangekondigde eenduidige loonaangifte gaat niet door. Dat hebben minister Kamp van Sociale Zaken en werkgelegenheid en staatssecretaris Weekers van Financiën laten weten. Volgens hen is de invoering ervan niet meer noodzakelijk. Het betekent voor u dat u in de toekomst niet verplicht aangifte hoeft te doen volgens de loon-in-methode.

Eventuele loonmutaties in tijdvakken die al zijn verstreken, kunt u op verschillende manieren doorgeven aan de Belastingdienst. Volgens de loon-over-methode corrigeert u de oorspronkelijke loonaangifte voor het betreffende tijdvak door middel van een correctiebericht. Dit is sinds 2006 onder voorwaarden toegestaan. De loon-in-methode schrijft voor dat u de loonmutatie doorgeeft in de eerstvolgende loonaangifte, waardoor u niet met correctieberichten hoeft te werken.

Functioneren polisadministratie

De informatie uit uw loonaangiften komt terecht in de polisadministratie van UWV. Deze instantie gebruikt de loongegevens onder meer voor het vaststellen van het dagloon van werknemers. Dit is bijvoorbeeld nodig om de hoogte van eventuele uitkeringen te berekenen. De loon-over-methode zou zorgen voor een niet juist functionerende polisadministratie. Door alle correctieberichten zouden gegevens steeds met terugwerkende kracht gewijzigd moeten worden. Daarom wilde de overheid verplichten dat alle werkgevers de loon-in-methode gingen hanteren.

Eenduidige loonaangifte niet nodig

Uit onderzoek van UWV en de Belastingdienst blijkt dat nu niet meer nodig. Dit komt onder meer doordat de meeste ingediende correctieberichten niet leiden tot een aanpassing van de daglonen. Het aantal correctieberichten met terugwerkende kracht blijkt hanteerbaar te zijn voor UWV. Daarmee is de noodzaak vervallen om de eenduidige loonaangifte in te voeren.