Eerder premiekorting voor jonge werknemers

15 april 2015 | Door redactie

Omdat de jeugdwerkloosheid nog altijd te hoog is, wordt per 1 juli 2015 de premiekorting voor jongeren verruimd. Daarnaast wordt de tijdelijke maatregel die ervoor zorgt dat u in een vacature expliciet om jongeren van 18 tot 27 jaar mag vragen, verlengd tot 1 januari 2017.

Zoals u vorig jaar kon lezen in het bericht ‘U mag tijdelijk jongeren of ouderen werven’ bestaat er voor werknemers van jonger dan 27 en ouder dan 50 een uitzondering op de regel dat u in vacatureteksten geen onderscheid mag maken op grond van leeftijd. De tijdelijke uitzondering voor jongeren zou per 1 januari 2016 komen te vervallen.

Stimuleringsmaatregel met een jaar verlengd

Hoewel de jeugdwerkloosheid de afgelopen tijd is gedaald, vindt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat er nog te veel jongeren werkloos thuis zitten. Daarom heeft hij via de Kamerbrief Agenda Aanpak Jeugdwerkloosheid 2015-2016 laten weten dat hij de stimuleringsmaatregel met een jaar verlengt. U mag dus tot 1 januari 2017 in vacatures opnemen dat u specifiek op zoek bent naar jongeren van 18 tot 27 jaar. Vermeld dan wel dat u dit doet in het kader van de ‘Aanpak Jeugdwerkloosheid 2015-2016’.

Premiekorting jongeren per 1 juli 2015 verruimd

Een andere maatregel die de minister neemt om de jeugdwerkloosheid verder terug te dringen, is de verruiming van de premiekorting voor het aannemen van jongeren. Vanaf 1 juli 2015 mag u deze premiekorting al toepassen als u een jongere van 18 tot 27 jaar in dienst neemt voor minimaal 24 uur per week. Momenteel moet de jongere een arbeidsovereenkomst hebben voor ten minste 32 uur per week.