Eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 gepubliceerd

De Belastingdienst heeft de eerste versie van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 gepubliceerd. Hierin staat informatie over de veranderingen in de loonheffingen per 1 januari 2021, waarvan nu al duidelijk is dat ze doorgevoerd zullen worden.

2 december 2020 | Door redactie

Hoewel de Belastingdienst de afgelopen jaren werkgevers al in juli informeerde over de wijzigingen in de loonheffingen voor het volgende jaar, komt de eerste versie van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 (pdf) dit keer pas aan het einde van het jaar uit. De publicatie werd al twee keer uitgesteld.
In de brief staan de wijzigingen op een rij die al bekend zijn. De rest van de veranderingen en de tarieven voor 2021 worden later in december verwacht. Het Handboek Loonheffingen 2021 wil de Belastingdienst zo spoedig mogelijk publiceren.

Minder vrije ruimte, vrijstelling RVU-heffing en een lagere bijtelling

De Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 behandelt een aantal onderwerpen, waarvan een deel al bekend was:

  • De vrije ruimte van de werkkostenregeling wordt kleiner. De vrije ruimte wordt 1,7% voor de eerste € 400.000 van de loonsom en over het restant van de loonsom geldt straks een vrije ruimte van 1,18%.
  • De gerichte vrijstelling voor scholing geldt vanaf 1 januari 2021 ook bij vergoedingen en verstrekkingen aan ex-werknemers.
  • Er geldt een tijdelijke versoepeling van de pseudo-eindheffing bij regelingen voor vervroegde uittreding (RVU-heffing). De RVU-heffing is normaal gesproken 52%. De (gedeeltelijke) vrijstelling loopt van 2021 tot en met 2025, met een uitloopperiode tot en met 2028.
  • De einddatum van het overgangsrecht voor de levensloopregeling wordt vervroegd naar naar 1 november 2021.
  • Er komt een lagere bijtelling voor auto’s met zonnepanelen.

Wijzigingen in de aangifte loonheffingen

In de nieuwsbrief worden ook wijzingen aangekondigd in de aangifte loonheffingen. Vanaf 2020 zijn er in het kader van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) drie zogenoemde contractindicaties: indicatie arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, indicatie schriftelijke arbeidsovereenkomst en indicatie oproepovereenkomst. Vanaf 2021 hoeven werkgevers deze drie contractindicaties alleen nog maar aan te leveren als er sprake is van een arbeidsovereenkomst. In de nieuwsbrief worden de bijbehorende codes aard arbeidsverhouding genoemd. Ook komt er een nieuwe rubriek bij: indicatie publiekrechtelijke aanstelling voor onbepaalde tijd.