Eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 gepubliceerd

15 november 2022 | Door redactie

De eerste uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 staat op de website van de Belastingdienst. In de nieuwsbrief staat informatie over de veranderingen in de loonheffingen voor 2023.

Lees ook het nieuwsartikel Tweede uitgave Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 online

In de Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 (pdf) staan de op dit moment bekende wijzigingen die van belang zijn voor de loonheffingen per 1 januari 2023 op een rij. In de nieuwsbrief staan onder meer de volgende onderwerpen:

Nieuwe rubrieken in de aangifte loonheffingen

Voor 2023 wijzigt ook de aangifte loonheffingen op een aantal onderdelen. Zo komen er onder meer voor de Awf-premie nieuwe rubrieken bij. Dat betekent dat een werkgever in de aangifte loonheffingen over een uitkering van UWV de Awf-premie en het premieloon Awf apart moet opgeven. Het gaat daarbij om uitkeringen die de werkgever doorbetaalt in geval van een werkgeversbetaling of die hij zelf betaalt als eigenrisicodrager. Verder zijn er straks twee nieuwe rubrieken voor premieloon Whk: Totaal aanwas in het cumulatieve premieloon Whk (in het collectieve deel) en Aanwas in het cumulatieve premieloon Whk (in het nominatieve deel). Ook wijzigt de rubriek ‘Code reden einde arbeidsovereenkomst’ per 2023 in ‘Code reden einde arbeidsverhouding’.

Herstellen van toegepast anoniementarief mogelijk per 2023

Als de werknemer niet zijn volledige of juiste gegevens – zoals zijn naam, adres of burgerservicenummer (BSN) – geeft aan de werkgever, moet de werkgever het anoniementarief van 52% toepassen. Als de werknemer in de loop van het jaar alsnog de volledige of juiste gegevens aanlevert, past de werkgever vanaf dat moment het reguliere tarief toe. Tot en met 2022 mocht een werkgever eerdere inhouding op basis van het anoniementarief niet herstellen. Dit verandert: vanaf 2023 mag hij, na ontvangst van de volledige of juiste gegevens, eerdere inhouding van loonbelasting/premie volksverzekeringen tegen het anoniementarief wel herstellen, voor zover hij die in hetzelfde jaar gedaan heeft. De werkgever moet dan correcties voor de eerdere aangiften van dat jaar verzenden.

Verwerking in Handboek Loonheffingen 2023

Veranderingen die op een later moment definitief worden en de uiteindelijke tarieven voor 2023 worden in latere versies van de Nieuwsbrief Loonheffingen uiteengezet. Alle aanpassingen worden uiteindelijk verwerkt in het Handboek Loonheffingen 2023, dat de Belastingdienst naar verwachting in februari 2023 publiceert.