Eerste versie Nieuwsbrief Loonheffingen 2022 online

De eerste uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2022 is gepubliceerd op de internetsite van de Belastingdienst. In de nieuwsbrief staat informatie over de veranderingen in de loonheffingen voor 2022.

1 november 2021 | Door redactie

In de Nieuwsbrief Loonheffingen 2022 (pdf) staan de op dit moment bekende wijzigingen die van belang zijn voor de loonheffingen per 1 januari 2022 op een rij. Veranderingen die op een later moment definitief worden en de uiteindelijke tarieven voor 2022 worden in latere versies van de Nieuwsbrief Loonheffingen uiteengezet. Alle aanpassingen worden uiteindelijk verwerkt in het Handboek Loonheffingen 2022, dat de Belastingdienst begin 2022 publiceert. 

Per 2022 gedifferentieerde premie Aof

In deze eerste uitgave leest u onder meer over de renseigneringsverplichting voor administratieplichtigen die vanaf 1 januari 2022 wordt aangepast. In 2018 bleek dat er onvoldoende wettelijke basis was om bij de opgaven van uitbetaalde bedragen aan derden ook het burgerservicenummer (BSN) uit te vragen. De nieuwe renseigneringsverplichting geeft een wettelijke grondslag voor gegevensverstrekking onder vermelding van het BSN. Verder staat er informatie in over het vervangen van de basispremie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) door een gedifferentieerde premie Aof. Kleine werkgevers gaan over het premieloon van hun werknemers een lagere gedifferentieerde premie Aof betalen dan overige (middelgrote en grote) werkgevers. 

Wijzigingen in de aangifte loonheffingen per 2022

In de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2022 komen ook de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) en voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) door private uitvoerders aan de orde. Tot slot geeft de Belastingdienst informatie over de wijzigingen voor de aangifte loonheffingen per 2022. Zo worden de nieuwe rubrieken voor het arbeidsongeschiktheidsfonds behandeld en de aanpassing in de 'Code incidentele inkomstenvermindering'. Bij de nieuwe rubrieken ‘Opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag’ en ‘Opname arbeidsvoorwaardenbedrag’ geeft de Belastingdienst uitgebreide informatie en diverse voorbeelden.