Eind maart crisisheffing hoge lonen betalen

17 maart 2014 | Door redactie

Ook dit jaar kunt u weer te maken krijgen met de crisisheffing hoge lonen. Deze crisisheffing moet u betalen als u in 2013 een werknemer in dienst had met een loon van meer dan € 150.000. Over het meerdere boven de € 150.000 betaalt u dan eind maart een crisisheffing van 16%.

In het bericht ´Eerste Kamer akkoord met Belastingplan 2014´ kon u al lezen dat u ook in 2014 te maken zou krijgen met de crisisheffing. De crisisheffing is een pseudo-eindheffing, die u moet betalen over het loon boven de € 150.000. Voor het bepalen van de hoogte van het loon voor de crisisheffing 2014 kijkt u naar het fiscale loon uit tegenwoordige arbeid – zoals loon, bonussen en bijtelling auto van de zaak – van uw werknemers in 2013. Een eventuele ontslagvergoeding telt daarbij dus niet mee, omdat dat loon uit vroegere arbeid is. Het maakt niet uit of de werknemer op dit moment nog bij u in dienst is.

Crisisheffing verwerken in de aangifte

Geeft u werknemers een loon van meer dan € 150.000, dan moet u de crisisheffing van 16% in uw aangifte loonheffingen aangeven. Hiervoor is in de aangifte loonheffingen 2014 een aparte rubriek ‘Pseude-eindheffing hoog loon’ opgenomen. Doet u per maand aangifte, dan moet u de crisisheffing verwerken in de aangifte over maart. Bij een aangifte over vier weken neemt u de crisisheffing op in de aangifte van periode 4.

Bezwaar crisisheffing

De crisisheffing is mogelijk in strijd met het Europees recht. De Hoge Raad zal zich daar binnenkort in een aantal proefprocedures over uitspreken. Het is daarom verstandig om bezwaar te maken tegen de crisisheffing. U moet dan binnen zes weken na de datum waarop u de volgens de loonaangifte verschuldigde loonheffingen heeft betaald, bezwaar aantekenen.