Einde van premievrijstelling oudere werknemer

26 januari 2015 | Door redactie

Op 1 juli 2015 loopt de premievrijstelling voor oudere werknemers ten einde. Tot die datum hoeft u voor oudere werknemers die nog onder de overgangsregeling van de premievrijstelling vallen, geen basispremie WAO/IVA/WGA af te dragen.

In 2008 had uw organisatie voor bepaalde oudere werknemers recht op premievrijstelling. Als u deze vrijstelling in het verleden voor deze werknemers toepaste, mag u dat voor hen blijven doen tot 1 juli 2015. Voor die overgangsregeling geldt dat de betreffende werknemers:

  • op 1 juli 2015 nog in dienst moeten zijn;
  • op 1 januari 2014 ouder geweest moeten zijn dan 60,5 jaar;
  • op 1 juli 2015 nog geen 62 jaar mogen zijn.

Premievrijstelling is vervangen door premiekorting ouderen

De premievrijstelling oudere werknemers is per 2009 vervangen door de premiekorting voor oudere werknemers. Uw organisatie kan drie jaar lang een korting op de premies werknemersverzekeringen toepassen als u een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder in dienst neemt of heeft genomen. Deze leeftijdsgrens was tot 1 januari 2015 50 jaar, maar is voor nieuwe gevallen verhoogd naar 56. Daarover kon u al lezen in het bericht ‘leeftijdsgrens gaat per 2015 omhoog naar 56 jaar’.

Fiscus vermoedt misbruik van premiekorting ouderen

Overigens heeft de Belastingdienst vermoedens dat werkgevers misbruik maken van de premiekorting ouderen. Werkgevers zouden in overleg met een werknemer een beëindigingsovereenkomst sluiten, om diezelfde werknemer na een heel korte periode in de WW weer in dienst te nemen, om zo aanspraak te maken op de premiekorting. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil daarom de regels aanscherpen. Mogelijk wordt straks getoetst of de werknemer eerder in dezelfde functie bij de organisatie werkzaam was.