Einde voor afdrachtvermindering onderwijs

23 november 2012 | Door redactie

Doet uw organisatie een beroep op de afdrachtvermindering onderwijs om de kosten voor scholing van uw werknemers enigszins in de hand te houden? In 2014 komt deze afdrachtvermindering te vervallen. Mogelijk komt er wel een overgangsregeling om de periode tot het einde van het cursusjaar in augustus 2014 te overbruggen.

Voor 2013 gaan de bedragen van de afdrachtvermindering onderwijs al met 3,41% omlaag. Dit blijkt uit het regeerakkoord en de nota van wijziging op het Belastingplan 2013. Vanaf 2014 komt de regeling helemaal te vervallen. Daarvoor in de plaats komt een subsidie voor leer-werktrajecten. Voor de nieuwe regeling stelt het kabinet € 209 miljoen beschikbaar.

Aantal wijzigingen op stapel voor 2013

In het bericht ‘Afdrachtvermindering onderwijs pas bij diploma’ kon u eerder al lezen dat er voor 2013 een aantal wijzigingen in de afdrachtvermindering onderwijs op stapel staan. Zo kunt u volgend jaar een beroep doen op een aanvullende afdrachtvermindering van € 350 of € 240 voor een werknemer die zijn diploma in beroepspraktijkvorming van de BBL of in het kader van een initiële opleiding in het hbo heeft behaald.