Extra belasting over excessieve beloningen mag blijven

25 september 2017 | Door redactie

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft onlangs gereageerd op Kamervragen over de evaluatie van pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding. Volgens de staatssecretaris is er geen aanleiding om de regels aan te passen.

Op basis van de pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoedingen moet een werkgever 75% extra belasting betalen over het deel van de ontslagvergoeding dat boven de € 540.000 ligt (bedrag 2017). Deze maatregel is kortgeleden geëvalueerd. In reactie op vragen van Kamerleden over de effectiviteit van deze maatregel baseert de staatssecretaris zich op de evaluatie en stelt dat er – precies zoals de bedoeling was – door de pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding minder hoge vertrekvergoedingen zijn uitgekeerd . Bovendien zijn er geen signalen dat de heffing op grote schaal wordt ontweken.

Excessieve beloningsbestanddelen ontmoedigen

De wetgever introduceerde in 2009 de Wet belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen met drie fiscale maatregelen om excessieve beloningsbestanddelen te ontmoedigen:

  1. een pseudo-eindheffing over excessieve vertrekvergoedingen;
  2. een pseudo-eindheffing bij backservice over hoge inkomens in eindloonpensioenregelingen;
  3. een evenwichtiger belastingheffing over zogenoemde lucratieve belangen in de inkomstenbelasting.

Omdat de pseudo-eindheffing bij backservice al per 2015 is komen te vervallen door de aftopping van het pensioengevend loon, bleef deze in de evaluatie buiten beschouwing.

Geen aanleiding om de regels aan te passen

De meningen over deze maatregelen om extreme beloningen tegen te gaan, zijn verdeeld. Sommige partijen vinden ze te streng, andere vinden dat ze juist strenger moeten. De staatssecretaris ziet naar aanleiding van de evaluatie geen reden om ze op dit moment aan te passen, zeker gezien de demissionaire status van het kabinet.