Extra eindheffing hoge lonen ook in 2014

7 maart 2013 | Door redactie

Ook volgend jaar zal de werkgeversheffing voor hoge inkomens van toepassing zijn, vanwege extra bezuinigingen. Mogelijk is deze pseudo-eindheffing echter in strijd met het Europese Recht. Dit vanwege de terugwerkende kracht, die geldt voor het genietingsmoment van deze heffing. Deze zou namelijk in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Als uw bv werknemers in dienst heeft die in 2012 meer dan € 150.000 kregen uitbetaald, moet u een extra eindheffing betalen van 16%. Dit bedrag moet u in de loonaangifte van februari 2013 verwerken. Dit betekent een extra fictief genietingsmoment op 31 maart 2013 over loon van 2012. Deze extra heffing geldt ook voor excessieve ontslagvergoedingen. Volgens Gerechtshof Arnhem is er echter onvoldoende rechtvaardiging voor de terugwerkende kracht van deze heffing, omdat dit beleid niet in lijn zou zijn met Europese wetgeving. Staatssecretaris Weekers van Financiën gaat tegen deze uitspraak in cassatie  bij de Hoge Raad. 

Bezwaar maken tegen heffing

Ondanks de beslissing van de rechter, heeft het kabinet bekendgemaakt deze crisisheffing over hoge lonen te verlengen. Het kabinet heeft nieuwe bezuinigingsplannen aangekondigd en deze maatregel zou onvermijdelijk zijn. In verband met de uitspraak van de rechter, raden belastingkantoren aan bezwaar te maken als er in uw bv hoge lonen aan werknemers worden uitgekeerd en u dus de extra heffing moet afdragen. De crisisheffing geldt overigens niet voor een opname dit jaar uit de levensloopregeling. 
Gerechtshof Arnhem, 12 februari 2013, LJN: BZ1428