Fiscale woonplaats van werknemer uit Oekraïne

30 januari 2023 | Door redactie

Als een werkgever een Oekraïense vluchteling in dienst neemt, kan het moeilijk zijn om de fiscale woonplaats vast te stellen. Als de werknemer zes maanden of langer in Nederland verblijft, mag de werkgever ervan uitgaan dat de fiscale woonplaats Nederland is. Dit heeft de Belastingdienst onlangs toegezegd.

Voor iedere nieuwe werknemer moet een werkgever vaststellen wat de fiscale woonplaats is. Als iemand een verblijfplaats in Nederland doorgeeft, wil dat niet altijd zeggen dat dit ook diens fiscale woonplaats is. De werkgever moet de fiscale woonplaats namelijk vaststellen op basis van alle feiten en omstandigheden die hem als werkgever bekend zijn.

Keuze loonbelastingtabel aan de hand van fiscale woonplaats

Het vaststellen van de fiscale woonplaats is onder meer van belang om de juiste loonbelastingtabel te kunnen gebruiken, die nodig is voor de aangifte loonheffingen. Er is een speciale loonbelastingtabel voor werknemers die wonen in een 'derde land'. Oekraïne is zo’n derde land. Bij toepassing van de tabel voor werknemers die wonen in een derde land wordt minder loonheffingskorting verrekend dan bij de tabel voor werknemers die in Nederland wonen.

Vluchteling zes maanden in Nederland? Inwoner van Nederland

De Belastingdienst ging onlangs in op de situatie dat de werkgever de fiscale woonplaats van de Oekraïense werknemer niet kan vaststellen. Als deze vluchteling al ten minste zes maanden in Nederland woont en de werkgever het volledige verblijfsadres van de werknemer in Nederland heeft, mag hij ervan uitgaan dat dat adres de fiscale woonplaats is. De werkgever past dan de loonbelastingtabel toe voor een inwoner van Nederland. In de andere gevallen dat hij de fiscale woonplaats niet kan vaststellen, moet hij het anoniementarief toepassen.

Oekraïne is een derde land

Kan de werkgever de fiscale woonplaats wél vaststellen, dan weet hij dus ook het fiscale woonland. Is dit Oekraïne? Dan past hij de tabel toe voor een inwoner van een derde land. Als het fiscale woonland Nederland is, past hij de tabel toe voor een inwoner van Nederland.
Eerder deed de Belastingdienst al een toezegging rondom toepassing van het anoniementarief voor de Oekraïense werknemer die (nog) geen burgerservicenummer (BSN) heeft als hij bij de werkgever in dienst komt.

Gebruik van gerichte vrijstelling extraterritoriale kosten niet mogelijk

Werkgevers moeten er verder rekening mee houden dat ze voor werknemers die gevlucht zijn uit Oekraïne geen gebruik kunnen maken van de gerichte vrijstelling voor extraterritoriale kosten, en dus ook niet van de 30%-regeling. De vrijstelling geldt voor werknemers die naar Nederland komen om hier te werken. Een vluchteling komt om andere redenen naar Nederland.