Fiscus: betaal loonaangifte dga niet té vroeg

15 januari 2024 | Door redactie

Het klinkt misschien niet echt als de Belastingdienst, maar de fiscus wijst directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) wijst erop dat zij een loonaangifte niet té voortvarend moeten betalen. Te vroege betalingen voor 2024 kan de Belastingdienst namelijk niet verwerken.

Een bv met één of meerdere dga’s mag de aangifte loonheffingen al doen voor tijdvakken die nog niet zijn begonnen. Maar voor de betaling van de aangifte geldt dat niet, zo benadrukt de Belastingdienst op het online informatieplatform Forum Salaris.

Betalen vanaf eerste dag van het tijdvak

Het betalen van de aangifte loonheffingen kan normaliter vanaf de eerste dag van het tijdvak (infographic). Maar bij het eerste aangiftetijdvak van het jaar kan dat niet, die kan pas vanaf 1 februari betaald worden. Te vroege betalingen kan de Belastingdienst namelijk niet verwerken. Ondernemingen moeten er dus op letten dat zij niet té snel zijn. Wel kunnen zij de betalingen alvast laten klaarzetten bij de bank, zodat die op het juiste moment worden uitgevoerd. De betalingskenmerken die daarvoor nodig zijn, staan in de Aangiftebrief loonheffingen.

Gebruikelijk loon dga in loonaangifte

Dga’s moeten voor de aangifte loonheffingen een salaris hanteren dat ‘gebruikelijk’ is voor hun werkzaamheden. Volgens de vuistregel is dat gebruikelijk loon (infographic) gelijk aan wat een werknemer in de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’ verdient. Tot en met 2022 mocht de dga dan 75% van dat salaris nemen, dat was de zogeheten doelmatigheidsmarge. Maar met ingang van 2023 is er een streep gezet door die marge. Dga’s die gebruikmaakten van die marge hebben dus vorig jaar hun loon moeten ophogen. Verder is er een minimumbedrag waarvan de wetgever vindt dat de dga het in elk geval moet verdienen. Dat bedrag is relatief hard gestegen, van € 51.000 in 2023 naar € 56.000 dit jaar.

Soms fictief loon voor dga

De dga moet het loon in de aangifte verwerken in het tijdvak waarin het ‘genietingsmoment’ valt. Een dga die maandelijks loon krijgt, moet dat ook elke maand in de aangifte opgeven, zo benadrukt de Belastingdienst. Pas in de aangifte van december het hele jaarloon opgeven is dan niet de bedoeling. Tenzij de dga dus ook in december al het loon heeft gekregen óf als er sprake is van fictief loon. In dat laatste geval heeft de dga het loon niet daadwerkelijk ontvangen. Dat maakt echter voor de gebruikelijkloonregeling niet uit, de dga moet dan toch een salaris opgeven in de loonaangifte.