Flinke stijging van de arbeidskorting

20 september 2022 | Door redactie

Om meer werken meer te laten lonen, verhoogt het kabinet onder andere de arbeidskorting flink. Zo blijkt uit het Belastingplan 2023 dat gepresenteerd is op Prinsjesdag. De maximale algemene heffingskorting komt voor 2023 uit op € 3.070.

In het Belastingplan 2023 zijn de bedragen bekendgemaakt die naar verwachting in 2023 voor de heffingskortingen gaan gelden. Iedere werknemer die in loondienst werkt, heeft bij één werkgever recht op toepassing van de loonheffingskorting. Loonheffingskorting is de verzamelnaam voor alle kortingen op de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Hieronder vallen de algemene heffingskorting, de arbeidskorting, de ouderenkorting, de alleenstaande-ouderenkorting, en de jonggehandicaptenkorting.

Stijging van de arbeidskorting

Voor 2022 en 2023 zijn de bedragen en percentages van de heffingskortingen als volgt. De cijfers voor 2023 zijn nog onder voorbehoud:

Heffingskortingen 2022 2023
Maximale algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd € 2.888 € 3.070
Maximale algemene heffingskorting vanaf AOW-leeftijd € 1.494 € 1.583
Afbouwpercentage algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd 6,007% 6,095%
Afbouwpercentage algemene heffingskorting vanaf AOW-leeftijd  3,106%  3,141%
Minimale algemene heffingskorting € 0 € 0
Maximale arbeidskorting € 4.260 € 5.052
Maximaal afbouwpercentage arbeidskorting 5,86% 6,51%
Minimale arbeidskorting € 0 € 0
Maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting € 2.534 € 2.694
Jonggehandicaptenkorting € 771 € 820 
Ouderenkorting (lagere inkomens) € 1.726 € 1.835
Ouderenkorting (hogere inkomens) € 0 € 0
Alleenstaande-ouderenkorting € 449 € 478

Download de complete Miljoenennota 2023 (pdf) en het Belastingplan 2023 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.