Fout in loonbelastingtabellen 2018 gecorrigeerd

16 januari 2018 | Door redactie

In de loonbelastingtabellen 2018 van de Belastingdienst stond een fout. Voor hogere tabellonen stond er namelijk een percentage van 52% in, maar dat moet 51,95% zijn. Het percentage is nu aangepast.

De fout stond in alle tijdvaktabellen 2018 die werkgevers kunnen raadplegen via de rekenhulp Loonbelastingtabellen. Werkgevers kunnen daardoor over de hogere lonen te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen ingehouden hebben. Organisaties die de aangifte over de eerste tijdvakken van 2018 (tool) al ingediend hebben bij de Belastingdienst, moeten die dus corrigeren.

Download gecorrigeerde tabellen nu

Inmiddels zijn alle tabellen in de rekenhulp van de Belastingdienst gecorrigeerd. U vindt alle gecorrigeerde standaard groene en witte tabellen voor tijdvakken van een dag, week, vier weken, maand en kwartaal en de groene en witte tabel voor bijzondere beloningen ook in het traject Tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen (tools).