Fouten ontdekt in premiebeschikking Whk 2015

7 mei 2015 | Door redactie

De Belastingdienst heeft de plank misgeslagen bij het bepalen van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) voor 2015. Het gehanteerde premieloon valt soms te laag uit. De fiscus mag in dat geval echter niet op eigen houtje een nieuwe beschikking naar werkgevers sturen.

Onlangs heeft de Belastingdienst een brief verstuurd aan werkgevers waaruit blijkt dat in de beschikking Whk – die uw onderneming rond de jaarwisseling heeft ontvangen – mogelijk op de verkeerde manier het premieloon over de jaren 2009 tot en met 2013 berekend is. Het premieloon over die jaren kan daardoor lager uitvallen dan volgens de door u ingediende loonaangiftes.

Premieloon over 2013 is te laag vastgesteld

Uit de brief van de Belastingdienst blijkt dat vooral het premieloon over 2013 te laag is vastgesteld. Bij ondernemingen die een loontijdvak van een maand toepassen, ontbreekt de maand oktober 2013. Bij ondernemingen met een tijdvak van vier weken ontbreekt de 10e of 11e vierwekenperiode. Hierdoor kan uw onderneming onterecht ingedeeld zijn als kleine werkgever in plaats van als middelgrote werkgever of als middelgrote werkgever in plaats van grote werkgever.

Vraag zelf om een herziening in uw voordeel

Als uw onderneming inderdaad verkeerd is ingeschaald, mag de Belastingdienst dat niet herzien in het nadeel van uw onderneming. De fiscus beschikte namelijk wel over de informatie die nodig was voor het correct berekenen van de juiste premiebeschikking. Alleen als de Belastingdienst geen kennis had (of redelijkerwijs had kunnen hebben) van bepaalde gegevens, is herziening door de Belastingdienst mogelijk. Meer hierover leest u in het nieuwsartikel ‘Fiscus mag premiebeschikking straks herzien’.
Zelf kunt u overigens altijd om een herziening van een premiebeschikking vragen, maar dat doet u natuurlijk alleen als de premie daardoor lager uitvalt.