Foutmeldingen loonaangifte 2016 online

7 maart 2016 | Door redactie

De Belastingdienst heeft onlangs nieuwe overzichten gepubliceerd met een toelichting op de foutmeldingen die werkgevers bij het indienen van de loonaangifte kunnen maken.

Na ontvangst van de loonaangifte van uw organisatie voert de fiscus een aantal geautomatiseerde kwaliteitscontroles uit. Als bij één van die controles blijkt dat de aangeleverde gegevens niet aan de eisen voldoen, kan de Belastingdienst de aangifte weigeren. Dat betekent dat uw organisatie feitelijk geen loonaangifte heeft gedaan. Het is dan zaak om de fouten te herstellen en de aangifte binnen het correcte aangiftetijdvak (tool) opnieuw te verzenden.

Loonaangifte niet geweigerd bij foute werknemersgegevens

Zitten er alleen fouten de werknemersgegevens, dan zal de Belastingdienst de loonaangifte niet weigeren. De werkgever ontvangt dan wel een foutenrapport ‘Foutmeldingen werknemersgegevens’ met informatie over het type fout, een korte omschrijving en een instructie om de fout in het vervolg te voorkomen.

Manier van correctie hangt af van herstelmoment

Op de site van de Belastingdienst is het document Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens bij de aangifte loonheffingen 2016 (pdf) te vinden. Dit is een overzicht van alle foutmeldingen die de Belastingdienst in het eerste kwartaal van 2016 aan uw organisatie kan terugkoppelen en de manier waarop een correctie van de werknemersgegevens moet worden doorgegeven. De manier van corrigeren van de loonaangifte hangt namelijk af van het moment waarop de fouten of onvolledigheden in de loonaangifte worden hersteld.