Foutmeldingen loonaangifte 2017 uitgelegd

22 februari 2017 | Door redactie

De nieuwe overzichten van foutmeldingen die werkgevers kunnen krijgen bij het indienen van de loonaangifte zijn gepubliceerd door de Belastingdienst. Werkgevers kunnen daarin opzoeken wat een foutcode precies betekent en hun fout corrigeren.

Zodra de Belastingdienst de loonaangifte van een organisatie heeft ontvangen, worden een aantal automatische controles uitgevoerd. Als bij die controles blijkt dat de gegevens uit de aangifte niet voldoen aan de eisen, weigert de Belastingdienst de aangifte. De werkgever heeft dan als het ware geen loonaangifte gedaan. Hij moet dan zijn fouten herstellen en de aangifte opnieuw verzenden binnen het aangiftetijdvak (tool).

Meldingen alleen voor eerste halfjaar

Als de Belastingdienst de loonaangifte van uw organisatie weigert, wordt daarbij een foutmelding teruggekoppeld. Aan de melding kan de werkgever zien welke fout hij gemaakt heeft en hoe hij die kan corrigeren. De toelichting foutmeldingen werknemersgegevens bij de aangifte loonheffingen 2017 (pdf) geldt overigens alleen voor het eerste halfjaar van 2017. Voor loonaangiftes na het zesde aangiftetijdvak 2017 – bij aangifte per maand is dat juni – komt er een nieuwe toelichting.

Niet altijd een weigering

Heeft een werkgever alleen een fout gemaakt in de gegevens van een werknemer en dus niet in het gedeelte van de loonaangifte dat voor de hele organisatie geldt, dan weigert de Belastingdienst de loonaangifte niet. De werkgever ontvangt dan wel een foutenrapport ‘Foutmeldingen werknemersgegevens’ met informatie over het type fout, een korte omschrijving en een instructie om de fout in het vervolg te voorkomen.