Geen afdrachtvermindering bij startkwalificatie

28 september 2012 | Door redactie

In het Belastingplan 2013 dat op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer is gepresenteerd, staat dat één vorm van de afdrachtvermindering onderwijs komt te vervallen. Het kabinet wil hiermee uw administratieve lasten verlichten.

In het bericht ‘Aanvullende afdrachtvermindering bij diploma’ kon u al lezen dat de regels voor de afdrachtvermindering onderwijs worden aangescherpt. Maar in 2013 wordt ook een vorm van afdrachtvermindering onderwijs compleet geschrapt.

Voor startkwalificatie andere afdrachtvermindering toepassen

Zo vervalt in 2013 de afdrachtvermindering voor voormalig werklozen die scholing volgen om op startkwalificatieniveau te komen. Dit jaar bedraagt deze afdrachtvermindering maximaal € 3.337 per kalenderjaar per werknemer. Deze afdrachtvermindering brengt namelijk veel administratieve lasten met zich mee. Bovendien kunt u voor voormalig werklozen die een leer-werktraject volgen ook andere vormen van afdrachtvermindering onderwijs toepassen.