(G)een heffingskorting bij werknemers in het buitenland

17 april 2023 | Door redactie

Voor werknemers die in het buitenland werken mag de werkgever in principe geen rekening houden met het belastingdeel van de heffingskortingen. Een uitzondering voor uitgezonden ambtenaren wordt in de wet vastgelegd.

Iedere werknemer die in Nederland in loondienst werkt, heeft bij één werkgever recht op toepassing van de loonheffingskorting (infographic). Loonheffingskorting is de verzamelnaam voor alle kortingen op de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Hieronder vallen de algemene heffingskorting, de arbeidskorting, de ouderenkorting, de alleenstaande-ouderenkorting en de jonggehandicaptenkorting. 

Bij berekening loonbelasting geen rekening houden met heffingskorting

Als een werknemer niet in Nederland en ook niet in de ‘landenkring’ woont, mag de werkgever bij de berekening van de verschuldigde loonbelasting geen rekening houden met het belastingdeel van de heffingskortingen. Als de werknemer niet in Nederland, maar wel in de ‘landenkring’ woont, mag de werkgever alleen rekening houden met de arbeidskorting. De landenkring bestaat uit de andere lidstaten van de Europese Unie (EU), van de Europese Economische Ruimte (EER) (IJsland, Noorwegen en Liechtenstein), Zwitserland en de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Op het premiedeel van de heffingskorting heeft de werknemer alleen recht over de periode dat hij verzekerd is in Nederland. 

Uitzondering voor uitgezonden ambtenaren

In de Fiscale Verzamelwet 2024 (pdf) die de staatssecretaris Van Rij van Fiscaliteit en Belastingdienst onlangs naar de Tweede Kamer stuurde, staat een wijziging voor uitgezonden ambtenaren. Per 1 januari 2024 mag voor hen bij de berekening van de verschuldigde loonbelasting rekening worden gehouden met alle heffingskortingen. Dit geldt ook voor de fiscale partner van de ambtenaar en zijn kinderen die jonger zijn dan 27 jaar en die hij in belangrijke mate onderhoudt. Deze uitzondering geldt al langer in de inkomstenbelasting en was al goedgekeurd in een besluit. Nu wordt het dus ook in de Wet op de loonbelasting vastgelegd, zodat uitgezonden ambtenaren ten aanzien van de heffingskortingen voor de loon- en inkomstenbelasting op dezelfde wijze worden behandeld.