Geen herinnering aangifte loonheffingen meer

3 november 2011 | Door redactie

Per 1 januari 2012 komt de herinneringsbrief voor de aangifte loonheffingen te vervallen. U moet er vanaf volgend jaar dus zelf ieder tijdvak aan denken om de aangifte en betaling van de loonheffingen op tijd te doen. De 'Aangiftebrief Loonheffingen' met daarin het jaarlijkse overzicht van alle uiterste aangifte- en betaaldata blijft u wel gewoon ontvangen.

Elk jaar stuurt de Belastingdienst in november de ‘Aangiftebrief Loonheffingen’. Gedurende het jaar ontvangt u ieder tijdvak ook een herinnering voor deze aangifte. Dit geheugensteuntje met bijbehorende acceptgiro is voor velen de hint om aan de slag te gaan met de aangifte en betaling van de loonheffingen. Vanaf volgend jaar januari kunt u helaas niet meer rekenen op deze brief. De Belastingdienst stopt met het verzenden van de herinneringen en u moet er nu zelf op tijd aan denken om de aangifte en betaling te regelen.

Bewaar de Aangiftebrief Loonheffingen

Deed u voorheen de betaling met de meegestuurde acceptgiro? Let er dan op dat u vanaf 2012 moet betalen met een aparte (digitale) overschrijving. Gebruik hierbij het betalingskenmerk dat op de ‘Aangiftebrief Loonheffingen’ is vermeld. Het is dus belangrijk dat u deze brief goed bewaart. Ook is het aan te raden om alle aangifte- en betaaldata in uw agenda te noteren. Het is handig om een pop-upherinnering in te stellen, zodat u nooit te laat bent met de verwerking van de loonheffingen.