Geen jaarloonuitvraag in of over 2017?

16 januari 2017 | Door redactie

Dat de jaarloonuitvraag door de Belastingdienst per 2017 is geschrapt, kan twee dingen betekenen: dat het uitvragen van gegevens over eerdere jaren nu al niet meer kan, of dat dit pas geldt voor het uitvragen van gegevens over het kalenderjaar 2017. Wat is waar?

In de Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 valt te lezen dat de jaarloonuitvraag bij inhoudingsplichtigen met ingang van 1 januari 2017 is vervallen. Dat betekent in de praktijk dat de Belastingdienst in 2017 al geen jaarloongegevens meer uitvraagt bij werkgevers over het jaar 2016 of een eerder kalenderjaar. De jaarloonuitvraag is dus nu al voltooid verleden tijd.

Onjuiste of incomplete gegevens opvragen

De jaarloonuitvraag is in 2006 in het leven geroepen omdat er toen veel schortte aan de gegevens in de polisadministratie die nodig zijn voor belastingheffing, premieheffing en toeslagen. Om onvolledige of incorrecte loonaangiftes in orde te krijgen, kon de Belastingdienst via de jaarloonuitvraag de jaarloongegevens van de werknemers na afloop van het kalenderjaar bij werkgevers opvragen.

Loonaangiftegegevens nu volledig en op tijd

Inmiddels is dit bijna niet meer nodig doordat de procedure bij UWV en de Belastingdienst sterk is verbeterd. Bovendien moesten de Belastingdienst en softwareontwikkelaars ieder jaar dure technische aanpassingen maken om de jaarloonuitvraag in stand te houden. De regeling is daarom via de Fiscale vereenvoudigingswet 2017 (tool) geschrapt.