Geen overgangsregeling voor leerwerkplekken

3 juli 2013 | Door redactie

Als de subsidieregeling praktijkleren wordt ingevoerd, krijgen bepaalde werkgevers niet langer een tegemoetkoming voor leerwerkplekken. Toch komt er geen overgangsregeling voor bestaande leerwerktrajecten. Dat blijkt uit antwoorden van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op Kamervragen over de afschaffing van de afdrachtvermindering onderwijs.

Er komt geen overgangsregeling voor werkgevers met werknemers in dienst die al zijn begonnen aan een leerwerktraject. Het gaat dan vooral om kortdurende trajecten. Werknemers die een opleiding doen die langer duurt, behoren straks bijna allemaal tot één van de nieuwe doelgroepen van de subsidieregeling praktijkleren.

Leerwerktrajecten die geen subsidie meer krijgen

De volgende werknemers komen onder de subsidieregeling praktijkleren niet langer in aanmerking voor subsidie:

  • mensen die de beroepsopleidende leerweg (BOL) doen: bij deze opleiding is het praktijkdeel (kortdurende stages) van ondergeschikt belang;
  • mensen die een leerwerktraject volgen in het vmbo: dit is een heel kleine groep, waarvoor de subsidie volgens het kabinet niet in verhouding staat tot de administratieve lasten en uitvoeringskosten;
  • voormalig werklozen die worden opgeleid om een startkwalificatie te behalen: deze mensen komen straks alleen nog in aanmerking als ze een BBL-traject doen;
  • werknemers die een EVC-traject doen: het kabinet komt deze zomer met een voorstel voor een systeem om werkervaring en informeel leren te verzilveren;
  • studenten die een niet-technische opleiding aan het hbo volgen: deze groep komt niet meer in aanmerking omdat er andere subsidieregelingen zijn of omdat er in die sectoren – in tegenstelling tot de technische sector – geen personeelstekorten worden verwacht.

Andere subsidies voor hbo-opleidingen

Voor hbo-studenten die een niet-technische opleiding volgen maar in een sector werken met personeelstekorten, zoals de zorg en het onderwijs, zijn volgens de minister andere tegemoetkomingen mogelijk. Voor studenten die een hbo-opleiding in de zorg doen, kan de werkgever vanuit het stagefonds zorg een tegemoetkoming krijgen voor de leerwerkplek. Voor studenten die een hbo-opleiding in het onderwijs doen, kan de werkgever een tegemoetkoming vanuit de lerarenbeurs krijgen.

Geen overgangsregeling voor korte opleidingen

Voor werkgevers die werknemers in dienst hebben die kortdurende trajecten doen (zoals het BOL-traject, het leerwerktraject in het vmbo en het EVC-traject) komt er dus geen overgangsregeling. De regering vindt dat deze werkgevers al geruime tijd wisten dat er veranderingen in de afdrachtvermindering onderwijs zouden komen. Uit het regeerakkoord van oktober 2012 bleek al dat de afdrachtvermindering op de schop zou gaan. Werknemers die op dit moment een langer onderwijstraject volgen, komen straks bijna allemaal in aanmerking voor subsidie. Er zit wel een plafond aan het budget; als dat plafond wordt bereikt, is subsidie niet langer mogelijk.