Geen papieren aangifte loonheffingen meer

25 augustus 2011 | Door redactie

Met ingang van 1 januari 2012 moet iedere onderneming de aangifte loonheffingen digitaal doen. De mogelijkheid om hier van de Belastingdienst ontheffing voor te krijgen, komt te vervallen. Ook de verzending van het papieren Handboek loonheffingen en de papieren Nieuwsbrief loonheffingen is dan voltooid verleden tijd.

De Belastingdienst heeft onlangs een brief gestuurd aan alle werkgevers die nu nog een ontheffing hebben voor het doen van digitale aangifte. Daarin staat dat zij met ingang van 2012 digitaal aangifte moeten gaan doen. Dat kan op drie manieren:

  • via het beveiligde deel van de internetsite van de Belastingdienst;
  • met aangifte- of administratiesoftware;
  • via een tussenpersoon aan wie de aangifte wordt uitbesteed.

Papieren aangifte is te kostbaar

De fiscus vindt het te kostbaar om voor een kleine groep werkgevers papieren formulieren en toelichtingen te blijven ontwikkelen, terwijl de digitale aangifte bij verreweg de meeste ondernemingen is ingeburgerd. Digitale aangiften zijn bovendien makkelijker te verwerken én er worden minder fouten in gemaakt. De Belastingdienst verstuurt met ingang van 2012 geen papieren Handboek loonheffingen, Nieuwsbrief loonheffingen en Loonheffingennieuws meer.

Ook correcties in 2012 digitaal

Uw onderneming moet alle aangiften loonheffingen over tijdvakken die beginnen op of na 1 januari 2012 digitaal bij de Belastingdienst indienen. Ook correcties moet u vanaf 2012 altijd digitaal insturen, zelfs als ze betrekking hebben op eerdere kalenderjaren.